Regler til Sumorobotter

Overvej følgende regler:
* Man må kun bruge dele fra kassen med Lego Mindstorms, som udleveres.
* Robotterne placeres i hvert sit hjørne med front mod hinanden.
* Man må starte sin robot en gang, og derefter ikke røre styringen.
* Den første robot, som kommer udenfor den sorte ramme, og ikke umiddelbart kommer ind igen, har tabt.
* I tvivlstilfælde er det dommeren, der afgør hvornår en robot er ude af ringen.
* Kampen er på tid: 5 minutter. Er der ikke faldet en afgørelse er kampen uafgjort.
* Hvis robotterne filtres sammen, kan dommeren starte kampen forfra.

Sekvens: (nybegyndere)
30 minutter til at bygge første robot
Derefter 15 minutter, så 10, 5 osv.