Simpel ultrasonic sensor test

//test af ultrasonic sensor
//Tekst efter to / er ikke en del af koden.
//Forbindelser: ultrasonic sensor -- Arduino
// TRIG -- A0
// ECHO -- A1
// VCC -- 5V
// GND -- GND

int distance; //variabel til afstanden
int MAX_DISTANCE = 300; // højeste afstand

#include <NewPing.h>
NewPing sonar(A0, A1, MAX_DISTANCE); 


void setup() //gennemløbes en gang
{
 pinMode (A0, OUTPUT);
 pinMode (A1, INPUT);
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("===== Start =====");
}


void loop() //gentages
{
 distance = sonar.ping_cm(); // mål afstanden i cm og gem den i variablen distance
 Serial.print(distance); // skriv afstanden
 Serial.println(" cm");
 delay(1000); // vent 1 sekund
}