Kode til faldskærm

	int y; // variabel for gyroens vinkel
	int threshold = 300; // variabel til den værdi hvor gyroen svinger fra opad til nedad
	int vinkel = 110; // variabel til den vinkel servoen skal dreje til
	int pauseTid = 500; // millisekunders pause
	
	#include <Servo.h>
	Servo myservo;  // skaber servoen som et objekt
	
	void setup() {
	  myservo.attach(9);  // forbinder servoen med digital pin 9
	  myservo.write(0); // nulstiller servoens position
	  delay(pauseTid);
	Serial.begin(9600);
	} 
	
	void loop() {
	y = analogRead(A0); // gyroens vinkel læses fra analog pin A0
	Serial.print ("  y = ");
	Serial.println (y);
	
	if (y>threshold) 
	{
	    myservo.write(vinkel);  
	}
	
	delay(pauseTid);
	} // end loop