Vejledning i Digitale Kompetencer

I 2017 stx-reformteksten, står “digitale kompetencer” nævnt mange gange. Nu har UVM udgivet deres vejledning, som uddyber hvad digitale kompetencer er, og hvordan der kan/skal arbejdes med dem. Vejledningen er en lovtekst dvs. man kan fortolke den, men man kan ikke vælge at ignorere den eller dele af den.

Hele vejledningen ses her: https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/udd/gym/pdf18/aug/180816-vejledning-til-lov-og-bekendtgoerelse—digitale-kompetencer.pdf

Meget i vejledningen er forudsigeligt a la eleverne skal “udvikle deres viden, kundskaber og indsigt indenfor det digitale.” og “skabe digitalt nysgerrige elever..” og med “..kritisk blik kunne anvende digitale medier.” med mere. (side 2)

Der er lange passager om den sædvanlige, men vigtige, humanistiske tilgang om kildekritik og refleksion over egen og andres digitale adfærd og konsekvenser heraf.

Men noget er også nyt i stx fx: eleverne skal have “..indsigt indenfor det digitale område til bl.a. at kunne producere, arbejde kreativt og innovativt..” (side 3)

Som jeg læser det, ligger der en udvidelse i, at eleverne skal kunne producere noget digitalt. Og vi taler ikke bare om en powerpoint. Det udbygges med “skabelsen af digitale løsninger” og “digitale standardværktøjer, således at de bliver i stand til at producere fx data, spil eller andre digitale produkter.” (side 3)

Og så bliver det helt vildt: “designe og programmere digitale produkter og it-systemer” og “podcasts eller videoer anvendt som foredrag, indsamling og produktion af datasæt, design af it-systemer eller modelleringer.” (side 4)

Der ligger imo en række nye ord som designe, producere, produkter, modellering og programmering. Ja, der stod programmering.

Generelt er jeg ikke tilhænger af tema- eller kursusdage. De ser godt ud på papiret, men læringsudbyttet er for lavt. Digitale kompetencer skal der arbejdes med i fagene. 

Desværre er man vist ikke helt enige i ministeriet, eller man har set, at der ikke er tid nok i fagene: “Den kan både indeholde konkrete krav til kompetenceområder, som de enkelte fag tager sig af, og andre som opfyldes i enten de faglige samspil eller som enkeltstående kursusforløb/kursusdage, som eleverne deltager i som en del af undervisningen.” (side 4)

Gør informatik obligatorisk.

Dette indlæg blev udgivet i Digital Dannelse, Programmering. Bogmærk permalinket.