Robotbiler med hjul

Frivillige elever i grupper a 2-3 har over de sidste uger bygget robotbiler med to hjul.

wp_20160908_001

Det er gået ret godt, men 4 moduler a 90 minutter er der alligevel gået. Det er ret lang tid. De fleste har nået at lodde, kode en smule, 3D printe et 3. hjul og skrue og bore og forbinde.

wp_20160908_003

De har også nået at lave mange fejl og begynde om. Fx er det klassisk at skrue motorer og hjul på karosseriet, før ledningerne er loddet på motorerne.

Jeg synes det er svært at lave en god vejledning, som ikke er for omfattende, men som giver den afgørende hjælp. De har brugt tegningerne over kredsløbene mest.

Sidste fase blev (selvfølgelig) desværre lidt forjaget. Da de endelig skulle kode selve bilen. Og afstandsmåleren drillede lidt -den er bl.a. meget følsom for løse forbindelser, og viser derfor ofte nul, hvilket man bør tage højde for i sin kode. Og det fik vi ikke tid til at implementere.

På den måde blev det ikke helt den succes-oplevelse, som det kunne have været.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Mindmap som overblik

Mine elever kan miste overblikket, når vi arbejder med forløb over længere tid. Særligt i NF hvor der er tre fagligheder inde over, som til en vis grad skal kobles sammen. Elever, der efter mange moduler, pludselig spørger til helt grundlæggende sammenhænge fx “jeg forstår ikke hvad olie har med drivhuseffekt at gøre”.

Derfor har jeg forsøgt sidste år med en mindmap, som udbygges modul for modul. Den skal lette lidt af overblikket, så eleverne i mindre grad føler sig kørt over, og ønsker alt repeteret, når forløbet når sin slutning:

mindmap1

Forløbet var om energi og ressourcer i bl.a. kemi og biologi. Mindmappen er lavet i PowerPoint, og der er tegnet i OneNote. Eleverne har i nogle sekvenser tegnet forbindelser selv.

I år ville jeg give eleverne endnu mere ejerskab og har derfor bedt dem bidrage med to centrale begreber efter hvert modul, som vi kunne tilføje mindmappen. Det har set sådan ud:

mindmap2

Også lavet i OneNote. Vi er ikke begyndt at forbinde begreberne endnu. Emnet er skybruds-regn.

Og her hopper kæder af. Eleverne bidrager med helt andre centrale begreber, end jeg betragter som vigtige for modulet og sammenhængen. Må erkende, at p.t. er det mig, der ved hvor vi skal hen, for sådan er forløbet her skruet sammen, og eleverne har derfor få chancer for at gætte hvad læreren tænker.

JEG må stille begreberne op. Og alligevel give eleverne ejerskab, så det ikke kun er mig, der har en fest ved tavlen. Evt. lade eleverne bidrage med mange begreber, som jeg vælger blandt eller de skal tegne forbindelserne selv. Kan det gøres i deres klassenotesbog i deres personlige sektion eller måske endnu bedre i samarbejdsområdet?

 

Udgivet i biologi, bioteknologi, HF, kemi | Skriv en kommentar

En servo for meget

Endnu en gang har jeg bygget raketter med Faldskærm. Denne gang i NV med 1y biotek studieretning. Koblingen er overlevelse i rummet fx vha. skrubbere. Det kan vises med melorme.

Klassen blev delt i to. De havde lidt svært ved at fordele opgaverne. Af en eller anden grund, tog drengene sig af at samle kredsløbet og lave programmeringen. Pigerne lavede resten.

To hold er for få, trods mange opgaver, vil flere hold give flere elever mulighed for at programmere og samle kredsløb.

Det tager desuden overraskende lang tid at samle komponenterne på en plade (som jeg har fået laserskåret).

plade

Måske skal jeg skrue komponenterne fast/lodde, inden forløbet. Så kan eleverne forbinde dem med ledninger. Og pladerne kan genbruges.

Og klassisk situation i modulet: Koden virkede ikke. Servomotoren reagerede ikke. Efter nogle dage og søgning, har jeg fundet ud af, at det er et known issue ved mBlock efter version 3.3.2 (jeg har tidligere lovprist mBlock i version 3.3.1, som virkede upåklageligt). “Servo.h” librariet bliver ikke kaldt.

Som problemerne voksede, blev flere elever færdige med deres opgaver, og begyndte at drysse rundt.

Jeg bør have en plan B klar.

Udgivet i Arduino, bioteknologi, Makerlab | Skriv en kommentar

Mål for 2016-17

 • Arbejde med Mindset og blive mere erfaren mht. innovation og projektarbejde.
 • Undersøge om Coding Pirates giver mening for mig (os). Deltage som frivillig i Odense ihvertfald i en periode.
 • Opsøge legekammerater i ML, CP og MS.
 • Bruge mindre tid på styresystemer og platforme -det er kedeligt legetøj.
 • Kost og motion. Floorball i Ollerup? Kostomlægning?
 • Bruge passende tid på sociale medier, og lidt mere tid på at kigge ud i luften.
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Den rigtige robotbil

For at arbejde med robotter og programmering i skolen, skal vi som altid tage udgangspunkt i målet. Målet kan være en introduktion til robotteknologi, herunder programmering, og overvejelser om muligheder og konsekvenser. Her fokuserer jeg på de tekniske mål.

Vi skal overveje: Hvor meget tid skal vi afsætte? Og undersøge: Hvad er elevernes og lærerens udgangspunkt? Udfordringen skal være passende, hvis mestring skal opnås inden for den givne tid.

Jeg har brugt robotterne nedenfor privat og/eller i undervisning, og opstillet dem nogenlunde fra teknisk svær til nem:

robotbiler2
Arduino kits: Der er næsten ingen vejledning med, og delene passer ikke helt sammen. Der skal loddes. Evt. 3D printes eller laser-skæres dele. Koden skal skrives forfra eller sættes sammen af stumper fra forskellige kilder. Kan ændres og tilpasses efter behov. Stor udfordring på alle parter. 100 kr

mBot: God visuel opskrift, alle dele passer sammen. Klik-stik. Ligesom et samlesæt, men svær at ændre på. Er forprogrammeret med fjernbetjening. Nem blok-programmering vha. mBlock. Kan udvides med bl.a. sensorsæt. Ca. 500 kr

Mindstorms: Meget som mBot, men kan bygges om ved hjælp af legoklodser og sensorer kan placeres efter behov. Nem programmering vha. ipad og mulighed for ret avanceret programmering på laptop. Skudsikker. Ca. 2000 kr

Edison: Er kompatibel med Lego, men her skal IKKE bygges. Kan programmeres stort set som mBot og Mindstorms. Kan ikke bygges om, fokus på programmering. Sensorerne sidder hvor de sidder. Ca. 300 kr

Fjernstyret bil: Det er som regel rent legetøj, og sjældent egnet til undervisning. Man kan diskutere om det er en robot. Den kan udstyres med sensorer, så bliver det lidt mere interessant.

Ud over de nævnte er der sikker et hav af andre fx. Fable, WeDo, junk-bots o.l.

Nye forløb skyder ofte over de faglige mål, så hvor skal vi lægge os? Vi må stikke fingeren i jorden, udfordre os selv og eleverne, eksperimentere. Og vende mere erfarne tilbage. Held og lykke.

Udgivet i Arduino, Makerlab | Skriv en kommentar

Kode i blogindlæg

kode

skrive koden her

>

<

Udgivet i Arduino, Digital Dannelse | Skriv en kommentar

Sommerskole 2016

Hold fast hvor er der sket meget siden sidste sommerskole for nørder i 2015. Dengang havde jeg ikke hørt om Arduino og Raspberry Pi, ikke set en 3D printer eller kodet i scratch. Det har jeg nu.
Alligevel kommer jeg hjem fra sommerskole 2016 med en masse inspiration. Et udpluk:

Openstreetmap. Streetview uden Google.
Roborally med robotbil. Jeg fik lejlighed til at samle et af Peter Eduards kits:
Cn-kSDwWgAAqSa2   eduCAR

Akryl, støbe
Snak med Peter om innovation og konkurrencer fx ESA. Milepæle.
Tinkerschool Austin
Bbc, qi(xl)
Forløb om raketbrændstof som indgang til elektronik
Program til raketter: Rocket designer via Steen https://twitter.com/oz1sej
Ledere og halvledere, led, photoresistorer og det periodiske system. Som indgang til elektronik.
ThinkerCAD 3d tegneprogram til børn
Hvad kommer efter Scratch? Python?
Lejlighed til at bygge på min egen selvkørende robotbil:

Nemprogrammering.dk
Code Battle
Cansat-kursus norge
Samarbejde i Explain Everything på windows10, smartphone og ipad
App Academy webinars om micro:bit
Grundbog i digitale kompetencer, Marlene Erkman
Helle Hinge
Mbot sensorkit
Anders Pagh, Horsens, TechNinja
Arduino med skærm fra sparkfun
Oversætte Arduino projektbog?
Eu.mineplex.com minecraft multiplayer
3d slash

Sidst på eftermiddagen lørdag den 23. juni var der opsendelse af Nexø I, som vi så på storskærm:

I den anledning havde vi vores egen raketopsendelse om formiddagen:

Ikke mindst havde jeg en micro:bit med hjem, som er et godt bud fra BBC på en microcontroller rettet udelukkende mod uddannelsessektoren:
jzzhflts
Forhandles i Karins butik: http://www.podconsultsbutik.dk/

Udgivet i Arduino, Makerlab | Skriv en kommentar

Højdemåler i ny version

Jeg har skiftet retning med en højdemåler i en vandraket. Jeg vil fortsat måle trykket, og beregne højden deraf. Men går fra at skrive data til et SD-kort, hvilket giver en spændende graf. Men SD-kortet skal aflæses i en computer, og jeg vil gerne have et resultat så snart raketten rammer jorden.
Derfor har jeg sat et LC Display ind i setuppet. Spændt på om det overlever sammenstødet med jorden.

Højdemåler2

Højdemålingerne svinger en smule. Det kan gøres mindre ved at lægge et filter i programmet, men komplicerer tingene for meget:
højdemålinger

Hvis du kan genkende LCD’et, er det fra en Nokia 5110. Da produktionen stoppede, blev der mange millioner displays til overs, og de kan nu erhverves for ca. 10 kr stykket. Dertil har de et meget lavt strømforbrug.

Koden er tilpasset Codebender.cc:

double pressure; //Variabel til tryk i Pascal (Pa) 
double startpressure; //Variabel til tryk i Pascal (Pa) 
double tempC; //Variabel til temperatur i grader Celcius 
double starttempC; //Variabel til temperatur i grader Celcius 
double hojde; // variabel til højden i meter over havet 
double maxHojde = 0;
double starttempK; //Variabel til temperaturen i Kelvin 
int pauseTid = 5000; //tid mellem hver måling 
const double gaskonstant = 8.31; // gaskonstanten i N*m/mol*K 
const double tyngdeacceleration = 9.807; //tyngdeaccelerationen i m/s^2 
const double molarmasse = 0.02896; //Molarmassen af luft i kg/mol
#include "Wire.h" 
#include "Adafruit_BMP085.h" 
Adafruit_BMP085 mySensor; // laver et objekt kaldet mySensor

#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_PCD8544.h>

// pin 7 - Serial clock out (SCLK)
// pin 6 - Serial data out (DIN)
// pin 5 - Data/Command select (D/C)
// pin 4 - LCD chip select (CS)
// pin 3 - LCD reset (RST)
Adafruit_PCD8544 display = Adafruit_PCD8544(7, 6, 5, 4, 3);


void setup()  {
 Serial.begin(9600);
mySensor.begin(); // starter tryk-sensoren mySensor 
starttempC = mySensor.readTemperature(); // Måler STARTtemperaturen i grader C fra BMP180 
startpressure=mySensor.readPressure(); // Måler STARTtrykket i Pa 
starttempK = starttempC + 273; // temperaturen i Kelvin

 display.begin();
 // init done
 // you can change the contrast around to adapt the display
 // for the best viewing!
 display.setContrast(50);
 display.clearDisplay();  // clears the screen and buffer
}

void loop() {
 tempC = mySensor.readTemperature(); // Måler temperaturen i grader C fra BMP180 
pressure=mySensor.readPressure(); // Måler trykket i Pa 
hojde = -(starttempK*gaskonstant/(molarmasse*tyngdeacceleration))*log(pressure/startpressure);

 display.setTextSize(1);
 display.setTextColor(BLACK);
 display.setCursor(0,0);
 display.println("Tryk:");
 display.print(pressure);
 display.println(" Pa ");
 display.print("Hojde:");
 display.print(hojde);
 display.println(" m ");
 display.println("Max hojde: ");
 display.print(maxHojde);
 display.println(" m ");
 display.display();
 display.clearDisplay();  // clears the screen and buffer

if (hojde>maxHojde) {
 maxHojde = hojde;
}

 delay(250);

}


Udgivet i Arduino, Makerlab | Skriv en kommentar

I mål med 2015-16

I det forgangne skoleår var jeg involveret i mange aktiviteter bl.a. synlig læring, flipped learning regionsprojekt, en mindre udgivelse om flipped learning, opgaver som it-ressourceperson herunder workshops, innovation.
Hvis det skal gå godt, uden for meget stress, var jeg nødt til at holde mere fast i nogle retningslinjer:

1) tidsregistrere grundigt.
Det har jeg gjort nogenlunde. Synes dog ikke det har givet mindre stress. Måske tværtimod, endnu en småopgave, som skal klares. Jeg vil dog nødigt undvære. Skal huske at sætte en seddel på computeren: “Husk tidsregistrering”.

2) fjerne notifikationer fra sociale medier og outlook, og kun checke sociale medier en gang om ugen.
Delvis succes. Har flyttet notifikationer og mail-klient væk fra skrivebord på telefon til bageste side, så de ikke springer i øjnene. Men checker stadig dagligt og det er ok. Får kun notifikationer fra de vigtigste FB-grupper. Stadig et åbent spørgsmål om sociale medier bare er at blæse bobler, eller om det faktisk giver noget.

3) være mere social omkring min interesse for teknologi. Jeg søger legekammerater, frem for indflydelse og egen formidling. Det kan ske gennem Makerlab Svendborg, starte CodingPirates i Svendborg eller mødes med ligesindede på gymnasiet.
Er kommet i Makerlab (ML) gennem året. Det er meget hyggeligt. Får ikke lavet så meget arbejde derude, og kan som regel først være der kl. 20. Bliver træt kl. 21. Jeg har overvejet at starte CP i Svendborg, men tror det let bliver en for stor opgave. Afholder i stedet enkelte arrangementer, hvis muligt.

4) ikke forsøge at blive den bedste på alle områder.
Det er fortsat svært at acceptere. Oplever en stigende konkurrence-situation på skolen. Finder af og til ro i tanken om at være god nok, og endda god til nogle ting.

5) få tid til at bevæge mig, og at børnene kommer til fritidsinteresser.
Jeg har ikke været til fodbold siden efteråret. Nedtur. Dårligt vejr og andre opgaver har fyldt for meget. Kigger på andre muligheder fx floorball eller skolens motionsrum. Børnene har været til en interesse, en gang om ugen. Det er dog ikke mig, som har trukket det store læs.

6) Projekter i øvrigt.
De fleste er afsluttede. Erkendelse: Det vigtige er ikke indholdet i projektet, men at inspirere andre til at indgå i projektet. Dejligt at FL-projektet er slut, så der bliver plads til noget nyt.
Som IT-ressourceperson, er det stadig lidt uklart, hvad opgaven er.

God ide at lægge en strategi for næste skoleår. Det samler op på året og givet udgangspunkt for refleksion og planer for næste år. Skrev egentligt målene i denne post ned ved årets start, men har først fundet dem nu.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

SumoLego

Lego Mindstorms robot sumobrydekamp.

Komplet beskrivelse af alle trin: http://gymlab.dk/sumolego/

Udgivet i Digital Dannelse, Makerlab | Skriv en kommentar